Wznowienie- wyznaczenie granic nieruchomości

czarno biała nakładka na niwelatorze

Zajmujemy się wznowieniem- wyznaczenie granic nieruchomości.

Wznowienie znaków granicznych polega na odtworzeniu położenia znaku granicznego, który uległ uszkodzeniu lub został z jakichś przyczyn przesunięty.

 

Jak przebiega procedura wznowienia- wyznaczania znaków granicznych?

Wznawianie-wyznaczanie znaków granicznych obejmuje następujące etapy:

  • zgłoszenie przez Klienta chęci wznowienia znaków granicznych na danym terenie
  • zgłoszenie przez geodetę procedury do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Organ ten który wydaje odpowiednią dokumentację, która może być przeanalizowana przez geodetę.

  • wywiad terenowy
  • wysłanie zawiadomień do inwestora oraz właścicieli działek sąsiednich

Zawiadomienia muszą mieć formę pisemną, a ich odbiór powinien być potwierdzony odręcznym podpisem.

  • przeprowadzenie stabilizacji-markowania znaków granicznych na działce, z udziałem stron zainteresowanych

Geodeta wyznacza położenie znaków granicznych, w oparciu o zebraną dokumentację i przeprowadzony wcześniej wywiad terenowy.

  • sporządzenie protokołu wznowienia- wyznaczenia punktów granicznych