Rozgraniczenie nieruchomości

dwóch narysowanych panów z płotem

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu wyznaczenie przebiegu granicy między dwiema nieruchomościami. Obejmuje ono geodezyjne określenie położenia punktów granicznych, ich stabilizację oraz naniesienie na mapy.

Rozgraniczenie nieruchomości przeprowadza się w przypadku:

  • sporu pomiędzy właścicielami dotyczącego prawidłowego przebiegu granic działki

Najczęściej przeprowadza się ją na wniosek strony – właściciela lub właścicieli danej nieruchomości. Może być także przeprowadzana z urzędu.

 

Jak wygląda rozgraniczenie nieruchomości?

Rozgraniczenie nieruchomości polega na tym, że uprawniony geodeta przeprowadza wywiad terenowy w celu odnalezienia znaków granicznych. Jeśli zostały uszkodzone lub usunięte, ich lokalizacja ustalana jest w oparciu o dokumenty. W przypadku zaś braku znaków i dokumentacji, geodeta sugeruje zawarcie ugody między zainteresowanymi. Proponuje przebieg granicy, który byłby do zaakceptowania przez obie strony. Jeśli osoby zainteresowane nie są skłonne do zawarcia ugody, geodeta przygotowuje protokół graniczny, przeprowadza tymczasowy pomiar granicy oraz wydaje opinię, która przedkładana jest wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Organ nadrzędny, bazując na uzyskanej opinii, aprobuje granice i wydaje decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości. W przypadku braku możliwości wydania wiążącej decyzji, sprawa przekazywana jest do sądu.

ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE

schemat rozgraniczeń


rozgraniczenia-nieruchomosci-01
rozgraniczenia-nieruchomosci-02
rozgraniczenia-nieruchomosci-03
rozgraniczenia-nieruchomosci-04