Geodezyjna obsługa inwestycji

niwelator na tle koparki

Zajmujemy się geodezyjną obsługą inwestycji. Obsługujemy przedsięwzięcia w zakresie budownictwa drogowego i kubaturowego. Współpracujemy z pracowniami architektonicznymi, ekipami budowlanymi oraz firmami zajmującymi się instalatorstwem elektrycznym. Gwarantujemy indywidualne podejście do Klienta i rzetelne wykonanie wszelkich niezbędnych prac.

Nasza oferta obejmuje:

  • wytyczanie obiektów kubaturowych i liniowych oraz przyłączy

Wytyczenie obiektów polega na przeprowadzaniu czynności pomiarowych w celu wskazania na danym terenie lub w obrębie realizowanego obiektu punktów o założonym położeniu w układzie odniesienia i stałe lub tymczasowe oznaczenie tych punktów. Geodeta oznacza na placu budowy osie konstrukcyjne budynku za pomocą palików, osie przenoszone są na deski. Góra desek staje się naszym tymczasowym punktem wysokościowym, od którego będziemy domierzać wysokość ław. Geodeta wyznacza również poziom zerowy budynku, tzw. zero konstrukcyjne. Poziom zero jest więc punktem odniesienia wszystkich pozostałych prac budowlanych, a także robót ziemnych. Odpowiednio wyznaczony- odpowiada miejscu, w którym kończą się fundamenty.

 Wykonane czynności zapisywane są w dzienniku budowy.

  • inwentaryzację obiektów kubaturowych i liniowych oraz przyłączy

Inwentaryzacja obiektu budowlanego obejmuje pomiary geodezyjne, które umożliwiają odbiory budowlane i rozpoczęcie użytkowania danego budynku. Geodeta nanosi określony obiekt na mapę urzędową.